Blog

Więcej czasu na zapłatę, czyli ważna zmiana w kodeksie cywilnym

06.03.2017 11:56

W dniu 1 stycznia 2017 r. weszła w życie bardzo ważna zmiana dotycząca sposobu liczenia terminów w prawie cywilnym.  Zgodnie ze znowelizowanym art. 115. k.c.: "Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy lub na sobotę, termin upływa następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą."

 

 

Innymi słowy, termin przypadający na sobotę przedłuża się do poniedziałku (o ile nie jest on ustawowo wolny od pracy). Dotyczy to nie tylko pism składanych do sądów, ale przykładowo  także terminów spełnienia świadczenia przez dłużnika. Dotychczas, jeśli term zapłaty przypadał na sobotę, odsetki można było naliczać od niedzieli. Po styczniowej nowelizacji, odsetki będą naliczane dopiero od poniedziałku, a więc dłużnik ma dodatkowy dzień na uiszczenie należności.

 

Jakie terminy ustawowo wolne od pracy przewiduje ustawa?

1) niedziele

oraz

2) dni enumeratywnie wymienione, tj.:

a) 1 stycznia - Nowy Rok,

b) 6 stycznia - Święto Trzech Króli,

c) pierwszy dzień Wielkiej Nocy,

d) drugi dzień Wielkiej Nocy,

e) 1 maja - Święto Państwowe,

f) 3 maja - Święto Narodowe Trzeciego Maja,

g) pierwszy dzień Zielonych Świątek,

h) dzień Bożego Ciała,

i) 15 sierpnia - Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny,

j) 1 listopada - Wszystkich Świętych,

k) 11 listopada - Narodowe Święto Niepodległości,

l) 25 grudnia - pierwszy dzień Bożego Narodzenia,

m) 26 grudnia - drugi dzień Bożego Narodzenia;

 

 

 

Podstawa prawna:

ustawa z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy

ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny   

copyright by Kancelaria HouseLex © 2016