Blog

Jak może się chronić właściciel wynajmujący swoją nieruchomość, czyli słów kilka o umowie najmu okazjonalnego

30.09.2016 12:59

Umowa najmu okazjonalnego w ustawie pojawiła się już w roku 2010, ale jak pokazuje praktyka, do dnia dzisiejszego nie jest zbyt dobrze znana. Czym różni się od zwykłego najmu? Przede wszystkim na pierwszym miejscu stawia właściciela nieruchomości, a nie lokatora, przy czym nie ingeruje w sam przebieg umowy, czyli ustalenia dotyczące reguł zamieszkiwania w danym lokalu. Najważniejszą korzyścią płynącą z zawarcia umowy najmu okazjonalnego lokalu jest możliwość  łatwiejszego usunięcia niechcianego lokatora z mieszkania już po zakończeniu najmu (niezależnie od tego czy stosunek najmu ustał z uwagi na upływ czasu na jaki została zawarta umowa, czy też z uwagi na jej wypowiedzenie).


więcej >>

GIODO, czyli kto musi zgłaszać bazy danych...

27.09.2016 15:07

Kilka dni temu jeden z naszych klientów otrzymał wezwanie do zarejestrowania bazy danych, "do czego jest ustawowo zobowiązany", pod rygorem m.in. zgłoszenia braku rejestracji do GIODO, zawiadomienia o popełnionym przestępstwie oraz zagrożenia wysoką grzywną. Pismo, pomimo że przesłane drogą mailową, wyglądało na tyle poważnie, że klient od razu zwrócił się o pomoc. Już po krótkiej analizie dało się stwierdzić, że to jedno z licznych wezwań, które od pewnego czasu otrzymują przedsiębiorcy, pomimo że nie ma ku temu żadnych podstaw. Co ciekawe, nawet na stronie internetowej GIODO można znaleźć ostrzeżenia przed dezinformowaniem przedsiębiorców poprzez tego typu wiadomości, a także konkretne nazwy "firm", które zajmują się tego typu działalnością:  „Kancelaria Liberty” „Bądźmy Legalni”,  „Legalni z Prawem”. Opisana sytuacja sprawiła, że postanowiliśmy rzucić trochę światła na kwestie związane z ochroną danych osobowych, a w szczególności obowiązek ich rejestracji, czyli to, kto i kiedy musi zgłosić do GIODO bazę danych.


więcej >>

Prawo ochronne na znak towarowy, czyli jak i dlaczego zabezpieczyć swoją markę...

13.09.2016 15:27

Kwestie znaku towarowego i jego ochrony reguluje ustawa prawo własności przemysłowej, która od 15 kwietnia 2016 r. uległa bardzo poważnym zmianom. Czym jest znak towarowy? Co się zmieniło po nowelizacji?


więcej >>

Nowe formy czynności prawnych

06.09.2016 03:44

8 września 2016 r. wejdą w życie duże nowelizacje kodeksu cywilnego oraz kodeksu postępowania cywilnego. Do najważniejszych zmian z pewnością zaliczyć należy wprowadzenie przez ustawodawcę nowych form czynności prawnych, tzn. formy dokumentowej oraz formy elekronicznej. Na czym będą polegały?


więcej >>

Pierwszy dzień pracy, czyli co strona umowy wiedzieć powinna

19.08.2016 14:48

Pierwszy dzień pracy wiąże się zawsze z dużym stresem, zwłaszcza po stronie pracownika. Nowe środowisko, nowe zadania i co najważniejsze nowa umowa. Od 1 września 2016 r. w życie weszła kolejna nowelizacja Kodeksu pracy. Zgodnie z aktualnym brzmieniem art. 29 KP, podobnie jak dotychczas sama umowa nie musi być od razu zawarta w formie pisemnej, ale zmiana jest jednak ogromna.


więcej >>

copyright by Kancelaria HouseLex © 2016