Blog

Gdy odziedziczyłeś same długi...

27.04.2017 14:18

Często bywa, że zamiast góry pieniędzy i nieruchomości okazuję się, że spadkodawca zostawił nam same długi. Zadłużony spadek może przysporzyć wielu problemów. Jak się przed nimi bronić?

 

Prawdą jest, że ustawodawca ułatwił nam życie wprowadzając zmianę do postępowania spadkowego nowelizacją z dnia 12 sierpnia 2014 roku, a mianowicie od tej pory istnieje domniemanie przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza. W tym wypadku, odpowiedzialność za zobowiązania osoby zmarłej ograniczy się do wartości otrzymanych aktywów.

Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza jest równoznaczne z koniecznością oszacowania wartości przedmiotów i praw wchodzących w skład masy spadkowej.

Spadkobierca w dalszym ciągu odpowiada za ewentualne długi spadkowe, ale tylko w granicach wartości otrzymanego majątku.

Aby jednak uniknąć powyższych czynności, warto jest odrzucić spadek jeżeli z góry wiemy, że spadkodawca miał sporą ilość długów, a majątek, który po sobie zostawił nie wystarczy na ich pokrycie.

Odrzucić spadek możemy na dwa sposoby: składając wniosek do Sądu Rejonowego, bądź składając odpowiednie oświadczenie przed notariuszem. Należy pamiętać, że takie oświadczenie jest, co do zasady, nieodwołalne.

Zgodnie z art. 1015 § 1 Kodeksu cywilnego oświadczenie o odrzuceniu spadku może być złożone w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania. Wskazać należy przy tym, iż ustalony w art. 1015 § 1 Kodeksu cywilnego termin do złożenia oświadczenia woli ma charakter terminu zawitego, co oznacza, iż uprawnienie spadkobiercy wygasa wraz z jego upływem, w żadnym więc przypadku nie może on zostać przywrócony.

copyright by Kancelaria HouseLex © 2016